Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Parkering.jpg
Parkering på området
Publisert 07.06.2024
Fellessameiet Engersand Havn Nord (sameiene 1-9) ber oss huske parkeringsbestemmelsene for området vi er en del av.


Parkeringsbestemmelser 

Fellessameiet Engersand Havn Nord eier og forvalter parkeringsplassene i Fellessameiets område, samt øvre og nedre parkeringsplasser på venstre side av veien ned fra lyskrysset.

Dette innebærer at styret i Fellessameiet har myndighet til å vedta parkeringsbestemmelser for parkeringsplassene i området.

Reguleringsplanen beskriver 2 parkeringsplasser pr bolig, hvorav minimum 1 plass pr bolig skal være i parkeringskjeller eller under tak.

Dette er en del av parkeringsnormen som skal bidra til at utbygger produserer et minimum antall parkeringsplasser. Denne normen beskriver imidlertid ikke øremerking av plasser for den enkelte bolig.
Unntatt fra bestemmelsene er parkeringsplasser under tak som er tinglyst som tilleggsdel til den enkelte leilighet, eller der hvor beboer har kjøpt ekstra parkeringsplass og fått tinglyst denne.

Fellessameiets område:

Alle utvendige parkeringsplasser på Fellessameiets område er tilgjengelig parkering for beboernes bruksbiler eller for besøkende.

Hver leilighet får utdelt 2 parkeringsbevis som skal legges lett synlig i bilen der hvor biler blir stående parkert i mer enn 2 døgn.

Øvre parkeringsområde:

På øvre parkeringsplass ( nærmest lyskrysset ), er det tillatt å parkere bobiler og campingvogner i perioden 15 april til 15 oktober ( brukssesongen ), men ikke i perioden         15 oktober til 15 april.  Parkeringsbevis skal benyttes og legges lett synlig.
Det er ikke tillatt å hensette hengere av noe slag, eller avskiltede kjøretøyer.


Vinterparkering av bobiler og campingvogner tillates ikke på noen av våre parkeringsplasser.

Andre parkeringsplasser :
Det er ikke anledning til å hensette: hengere av noe slag, bobiler, campingvogner, avskiltede kjøretøyer. Unntak er korttidsparkering i inntil 2 døgn.

Overtredelse av parkeringsbestemmelsene kan medføre borttauing for eiers regning og risiko.


 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi