Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
mobil_melding_570.webp
Test av nødvarsel onsdag kl 12.00
Publisert 11.06.2024

Denne testen innebærer at både mobiltelefoner og Sivilforsvarets tyfoner vil avgi høye varselsignaler samtidig. 
 

Tyfonene testes to ganger i året, den andre onsdagen i januar og juni. Dette er nødvendig for å avdekke tekniske feil og for å gjøre befolkningen kjent med lyden og signalet, skriver Sivilforsvaret på sine nettsider. 
 

Sånn skjer det 

Politiet vil sende ut et testvarsel på mobiltelefoner, mens Sivilforsvaret tester sine tyfoner med signalet «Viktig melding – søk informasjon». 
 

Dette signalet består av tre serier med tuting, hver atskilt med ett minutts pause.
 

For å motta varselet må mobiltelefonen din være tilkoblet 4G/5G-nettet og ha den nyeste programvaren installert. Du blir derfor bedt om å sørge for at telefonen din er oppdatert for å sikre at du mottar testen.

Dersom du ikke ønsker å motta testen, kan du sette telefonen i flymodus eller slå den helt av før og etter klokken 12. Vær oppmerksom på at lydløs modus ikke vil hindre varselet fra å bli avspilt.

Hvorfor testes dette?

Formålet med varslingsprøven er å gjøre befolkningen kjent med hvordan nødvarsel på mobil oppleves, samt å sikre at systemet fungerer korrekt. 

Klokken 12 onsdag 12. juni 2024 testes Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve. 

Det er politiet som sender ut test av Nødvarsel på mobil. Sivilforsvaret tester samtidig tyfonene med signalet "Viktig melding – søk informasjon".
 

Varslingsprøven den 12. juni gjøres over hele landet, rundt kl. 12. Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene uler.

En så omfattende varslingsprøve vil høres godt, spesielt der mange mennesker er samlet og mange enheter vil spille av lyd samtidig. Del derfor gjerne informasjon om varslingsprøven med dine nærmeste, slik at flest mulig er forberedt og vet at dette bare er en test.
 

Hvem får testen?

Testen går ut over mobilnettet i hele landet. Alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner og enheter som befinner seg i Norge og som er koblet på 4G/5G kan motta testen.

Husk å oppdatere telefonen din, slik at du har den nyeste programvaren fra operatøren din. Hvis du ikke har en oppdatert telefon kan det hende du ikke mottar testen.

Mer informasjon om hvilke enheter som kan motta Nødvarsel. 

Dersom du ikke ønsker å motta testen, må du sette telefonen i flymodus eller skru den helt av i god tid før og etter klokken 12 den 12. juni. Lydløs, lav lyd, dempet varsling og liknende blir overstyrt.

– I en virkelig nødssituasjon vil et nødvarsel gi informasjon om hva som skjer og hvilke tiltak du bør ta for å beskytte deg selv, skriver Sivilforsvaret.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi